Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

Usługi

Kliknij tu, aby skontaktować się z tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego Kraków.

Ostatnie lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się również duża część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia zatrudnienia bądź studiów w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, a także świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]