Kto może postawić na ochronę osób i mienia?

Usługi

Zamów ochronę Kraków.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest wiele. Wśród nich znajduje się skorzystanie z usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji na ogół korzystają właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Coraz więcej jest też osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale też w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można również zakupić instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą również patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]