Jak wygląda praca z coachem psychologiem?

Usługi

Znajdź coacha psychologa na miarę Twoich potrzeb na https://janklusak.pl.

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu jest niezwykle konkurencyjny i wymaga regularnego dopasowywania się do jego aktualnych potrzeb. Dlatego tak ważny jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownikaprzedsiębiorstwa, ale także wydajna organizacja pracy dużych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą jakie posiada doradca zawodowy.

Doradca zawodowy – pomoc dla menedżerów i prezesów przedsiębiorstw

Wykwalifikowany coach psycholog pomaga poszerzyć zakres kompetencji jednostki, otwiera ją na kolejne wyzwania zawodowe i zachodzące zmiany. Dzięki temu może ona dużo szybciej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale również tworzy ciekawsze perspektywy kariery. Coach koncentruje się na ambicjach i celach klienta, dlatego sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na wypełnienie ustalonych zadań. Kto przeważnie korzysta z sesji coachingowych? Są to najczęściej dyrektorzy czy prezesi firm, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie kierowania i planowania pracy.

Jak wygląda praca z doradcą zawodowym?

Podłożem owocnej w pożądane efekty współpracy z coachem biznesu, jest wnikliwe poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym określeniu ambicji i oczekiwań klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najdotkliwszych klęsk oraz największych zwycięstw zawodowych. Pomaga to ustalić, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy może coaching oraz wybrać częstotliwość i ilość sesji niezbędnych do uzyskania zaplanowanych wyników. Pierwsza rozmowa nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można nawiązać kontakt telefonicznie albo przez internet. Po zakończeniu uzgodnionej liczby sesji coach opracowuje podsumowanie całego procesu. Wskazuje w nim, które zamierzenia zostały osiągnięte, jak również czy ewentualnie niezbędna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]