Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Usługi

Cennik tłumaczeń z języka rosyjskiego. Zdobądź więcej szczegółów.

Dzięki otwarciu się Polski na biznes z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Dzień w dzień biura tłumaczeń wykonują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Mimo, iż w internecie łatwo wyszperać darmowe narzędzia oferujące translację, nadal nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nieraz niezbędne, przykładowo gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależny jest koszt przekładu?

Okoliczności determinujące finalny koszt przekładu

Na to ile docelowo zapłacisz za przekład dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest tradycyjnie o wiele tańsza aniżeli przekład na język obcy.
2. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (angielski, niderlandzki) będzie z pewnością tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) lub słowiańskich (między innymi rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia lub tematyka dokumentu. Przekład prac akademickich, kontraktów handlowych lub dysertacji medycznych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niepożądanych pomyłek.
4. Czas ukończenia przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Wypada zaakcentować, że przekład różnego rodzaju dokumentów jak paszport lub świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie ukończenia kursu), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie nadaje mu indywidualny numer oraz oznacza czy przekład powstał z kopii, oryginału bądź odpisu. Tłumacze przysięgli często określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw i dokumentów, natomiast w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się zawsze od objętości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]