Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Usługi

Na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/ dowiesz się, jak zamówić badania psychotechniczne Bielsko.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są te badania i kto musi je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się takim badaniom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, iż są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie w przypadku, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Zadaniem testów jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, ponieważ badane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej wykonuje się co 5 lat, lecz jeżeli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania każdego roku.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]