Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Usługi finansowe i rachunkowe

Wygodny bezpłatny generator not księgowych 40 euro online

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo prędzej lub później zawsze stykają się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 oraz 100 euro.

Kiedy według przepisów prawa można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Warto wspomnieć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy budowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią chwilowych kłopotów finansowych czy prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W chwili, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest również w kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]