automatyczna windykacja

Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Usługi finansowe i rachunkowe

Może być sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy oferują usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Chociaż termin ten prawie każdemu niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika stosowne czynności dopuszczone w obowiązujących aktach prawnych. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy wręcz z kilkuset klientami i miesiąc w miesiąc wypisuje identyczną ilość faktur oraz paragonów, ryzyko, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona w wyznaczonym czasie na ogół się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – informacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może ustawić własne harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując m.in. interwały pomiędzy wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, iż wspomniane wyżej działania nie przyniosą spodziewanego skutku, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na śledzenie wpływających należności, a po kilku miesiącach przynosi także ogromną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]