Co to jest metoda kasowa?

Usługi finansowe i rachunkowe

Skieruj się w to miejsce, jeżeli szukasz szczegółowych informacji na temat metody kasowej.

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na utrzymanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na koncie należności w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy co rusz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni wielokrotnie upominać się od kontrahenta zapłaty za zrealizowane usługi czy też sprzedane produkty. Jeśli takie sytuacje zdarzają się nagminnie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie otrzymać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne oznaczanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do permanentnego monitorowania wpływu należności

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim biznesom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Zwykle powodem tego jest kwestia codziennego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak dokładnego ich pilnowania, by nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Natomiast już przy stu i więcej dokumentach kontrola przelewów przychodzących na konto firmowe może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznej obsługi należności, jakim jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]