kontenery na odpady, kontenery na śmieci

Typy i zastosowanie kontenerów na odpady

Handel Sektor budowlany

Nie wszystkie śmieci mogą trafić do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z przechowywaniem oraz przewozem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – na gruz lub materiały sypkie

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz przewozu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny bądź wióry metalowe. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi brygady sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]