znaki BHP, tabliczki informacyjne

Znaki BHP – sposób na zapewnienie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Na terenie naszego kraju obowiązują naprawdę precyzyjne przepisy BHP. Ich poszanowanie daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że prawdopodobieństwo różnorakich zagrożeń spada do minimalnego poziomu. Obecnie kodeks BHP zwraca uwagę na konieczność właściwego znakowania budynków. Tak więc troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest aktualnie bardzo ważna. Kiedy wykorzystuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Na chwilę obecną znaki BHP umieszczane są na przeróżnych budynkach. Chodzi między innymi o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak a także przedszkola czy urzędy, a więc obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to przede wszystkim oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą sposobu zachowania się w przypadku pożaru czy innego typu niebezpieczeństwa. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zalicza się też instrukcje , które mówią o metodach postępowania z odpadami medycznymi, które umieszczane są w szpitalach. Jednym z najczęściej wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki pokazujące drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak wielkie znaczenie ma odpowiednie opisanie trasy do ewakuacji. To ona jest używana w momencie, kiedy w budynku będzie miało miejsce jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można też zobaczyć na różnorodnych maszynach, które awaria wykluczyła z użytkowania – dotyczy to m. in. wind. Znaki BHP powszechnie stosowane są także w przemyśle. Stosuje sięwówczas najczęściej znaki ostrzegawcze , ale także znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je wytwarza?

Wykorzystywane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które bardzo dobrze znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. Na ogół jest to wysokiej jakości PCV. Dzięki temu znaki BHP można stosować nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie utracą one swojego świetnego wyglądu i – co najważniejsze – można będzie zobaczyć to, co się na nich znajduje. W wielu przypadkach pokrywane są także materiałem fluorescencyjnym, dzięki któremu są one widoczne nawet po zapadnięciu zmroku. Zamontowanie znaków BHP jest proste i nie sprawia żadnych problemów. Z całą pewnością upora się z tym każdy.

Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]