Usługi

Sprzątanie strychów i piwnic – nie rób tego sam!

W większości domów obecne są piwnica i strych. W zdecydowanej większości przypadków miejsca te pełnią rolę składzików na przeróżne starocie. Zwykle wszystko to, czego nie używamy, wynosimy albo do piwnicy, albo na strych. Co wtedy, gdy ta lekceważona powierzchnia nieruchomości okaże się być nam niezbędna? Wówczas warto postawić na pomoc świadczone przez profesjonalną firmę, która […]

Usługi finansowe i rachunkowe

Robot księgowy dla biur podróży

Obsłuży i rozliczy należności za wycieczki. Na bieżąco rozlicza przelewy za wycieczki Skutecznie przypomina klientom o należnościach Wspiera księgowość w żmudnych czynnościach Dlaczego biuro podróży powinno mieć swojego robota księgowego? Robot księgowy dla biur turystycznych pozwoli zautomatyzować rozliczenia za wycieczki kupione przez Twoich klientów. W ten sposób oszczędzisz czas i znacznie lepiej zorganizujesz pracę firmy. […]

Co to jest metoda kasowa?

Przedsiębiorcy przeważnie rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie zważa na to czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po wpływie płatności od […]

DANKS (DNS): Złożenie wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu związanego ze zautomatyzowaną usługą prowadzenia księgowości w modelu SaaS. – raport 8

Zarząd Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A., (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. złożył do Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, w ramach projektu Działanie: 1.4. wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 dotacje bezpośrednie, TYP: 1 rozwój MŚP, który polega na wdrożeniu wyników badań prac badawczo […]